Haberler

16 December 2020

2021-2023. Avrupa sorgum ve mısıra destek sağlıyor

  FNPSMS (Fransa) ve PZPK (Polonya) tarafından öncülük edilen teşvik kampanyaları mısır ve sorgum üretiminin avantajlarını ve zırai tamamlayıcılık özelliklerini öne çıkaracaktır. Bu kampanyalar Avrupa mısır ve sorgum tohumlarının genetik kalitesini de öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu programlar ülkelere göre çeşitli şekillerde yürütülecektir: İspanya, Fransa ve İtalya’da sorgum ve mısır üretimi ve genetiği teşvik edilecektir. Almanya […]

Devamını oku

16 December 2020

2021. Sorgum ID sahada tekrar söz sahibi olacaktır

  Türkiye’de, Macaristan’da, Avusturya’da saha etkinlikleri belirlenmiş veya hazırlık aşamasındadır. 27-30 Ocak 2021 tarihinde Budağeşte’de Sorgum ID Agromashexpo fuarına katılacaktır. Tarım sektörlerinin büyük bir kısmını kapsayan, inovasyona odaklı uluslararası bir fuar. Fransız-Macar Ortak Ticaret Odasıyla birlikte üreticiler nezdinde sorgumun avantajlarının pekiştirilmesine yönelik olarak 25 Şubat tarihinde Budapeşte’de bir konferans düzenlenecektir. Sorghum ID Şubat ayında İzmir’de […]

Devamını oku

16 December 2020

2020 Sonbahar Dönemi Sorgum Konferansları

Fransa’da 12 Kasım: Biyoekonomide kullanılmak üzere dayanıklı biyokütle üretimi hakkında basın toplantısı Sorgum ID BFF derneğiyle (Biomasse For the Futur) birlikte bir basın toplantısına katılmıştır. BFF’nin projesi fil otu ve sorgumdan lignoselülozik biyokütle üretimini optimize etmek ve bu şekilde küresel ısınma bağlamında “2050 yılında sıfır CO2 emisyonu” ve fosil karbonun yerini alma hedefine ulaşmaktır. Söz […]

Devamını oku

16 December 2020

Dalgalı da olsa, Rusya’daki sorgum üretimi bazı üreticiler için motivasyon kaynağıdır.

  Artem Gorelov, “Sorgumun Rusya’daki üretimini anlatmak için bir görüntü kullanmam gerekseydi, bu bir sinüs eğrisi olurdu” diyerek söze başladı. Rakamlar da bunu teyit etmektedir: 2002’den 2010’a kadar sorgum ekilen alanlar “ülkenin büyüklüğüne göre önemsiz olan” 20 ile 50 000 hektar arasında değişmekteydi. Ardından, 2011-2016 dönemi boyunca, alanlar büyük ölçüde artarak 229 000 hektara ulaşmıştır. […]

Devamını oku

16 December 2020

2020 yılında Avrupa’da 5,62 ton/ha’lık bir üretim

  AB’de sorgum ekili alanlar 2020 yılında %18 oranında artmıştır: +%20 tane sorgum, +%12 ise yemlik sorgum olarak. Doğu Avrupa’da da yine bir artış eğilimi gözlemlenmektedir (Rusya, Ukrayna). Dolayısıyla iklim risklerine karşı dayanıklılığı gerçek bir avantaj olan bu ürüne karşı üreticilerin artan ilgisi kanıtlanmaktadır. Yılın tane sorgum verimi de bunu göstermektedir: 5,62 ton/ha ortalama üretimle, […]

Devamını oku

21 October 2020

2021’de daha fazla tohum

  Avrupa’da sorgum üretimi sürekli olarak artmaktadır, bu da tohum pazarını yapısal olarak dinamik hale getirmektedir. 2019/2020 döneminde, tohum arzı bazı zamanlarda üretimin gelişimini sınırlayan bir faktör olmuştur. Bu yüzden 2020/21 döneminde tohumcular çoğaltım alanlarını çok büyük ölçüde arttırdılar. Bu artışın %59’unun Avrupa kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Çoğaltım alanlarının %5’ini temsil eden İtalya hariç, çoğaltım […]

Devamını oku

21 October 2020

İtalya’da sorgum önemli bir ürün haline geldi

  Daniel Grandis 2011 yılında KWS’deki kariyerine başladığında, sorgum özellikle biyokütle sorgumu olarak sorgum ürün yalpezesinde zaten vardı. Tane sorgum grubu ise 2014 yılından itibaren gelişmeye başlamıştır.  Bu tecrübeli tarım uzmanı halen Güney Avrupa’da ve Türkiye’deki melez ürünler için ürün sorumlusu görevini yürütmektedir. « Geniş bir bölge üzerinde çalışıyorum ancak sorgum için en çok yoğunlaştığım yer […]

Devamını oku

21 October 2020

Daturaların sorgum tarlalarındaki yerlerinin tespit edilmesi

  Üreticiler daturayı mahsulleriyle rekabet eden bir zararlı ot olarak kabul etmektedirler. Ancak özellikle toksiklik oranından çekinmektedirler: tanelerinde ve yapraklarında küçük dozlarda bile tehlikeli olabilecek güçlü bir alkaloit bulunmaktadır. Mahsuldeki datura varlığı yönetmelikle 6 kg sorgo içerisinde 1 datura tanesi şeklinde tespit edilen bir eşiğin altında olmalıdır (bu da 5 μg/kg = ∑ atropin + […]

Devamını oku

21 October 2020

Web semineri ve fuarlar: Sorghum ID buluşmalara devam ediyor

  1 Aralık: Macaristan için bir web semineri 16 Ekim 2020’de Budapeşte’de Macaristan’daki Fransız-Macar Ticaret Odasının ortaklığıyla yapılması gereken konferans iptal edilmiş olup, 1 Aralık’ta bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı karma bir şekilde yapılacaktır: imkanı olanlar toplantıya yerinde katılabilecek, ayrıca bir video konferans bağlantısı da iletilecektir. Bu konferansta sorgum üretimi için iyi tarım uygulamaları ve hayvan […]

Devamını oku

20 October 2020

Arterris kooperatifi 80’li yıllardan beri sorgum kullanmaktadır.

Miguel Lardeux, Arterris tek mideli hayvanlar pazarı sorumlusu Sorgum tek mideli hayvanlar pazarı içerisinde, üretilen 17/18000 ton işlenmemiş yem üzerinde yaklaşık 3000 tonluk hammaddeyi oluşturmaktadır.

Devamını oku

02 September 2020

Fransa’da alanlar +%18 arttı.

  Sorgum üretim teşvikin uygulandığı ülkelerin tamamında ekili alanlar artmıştır. Tane sorgum için en yüksek artış Orta Avrupa’da gözlenmiştir : Avusturya’da +%85 ve Macaristan’da +%50. Batı Avrupa’da da önemli bir artış ölçülmüştür: Fransa’da +%21 ve İspanya ve İtalya’da +%10. Doğu Avrupa’da ise farklılıklar gözlenmiştir: Romanya’da alanların sayısı düşmüş: -%25; Bulgaristan’da sabit kalmış, Rusya’da +%15 ve […]

Devamını oku

01 September 2020

Avrupa Sorgum Kongresi

Bir sonraki Avrupa Sorgum Kongresi için, Sorghum ID Fransa’yı ve özellikle geleneksel sorgum üretim havzası olan Toulouse bölgesini seçmiştir. Bir öncekinde olduğu gibi, bu büyük randevu dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getirecektir (araştırmacılar, üreticiler, işleyiciler, ekonomistler…).

Devamını oku

01 September 2020

Sorgumun Fransa’daki geleceği hakkında iyimser düşünüyorum

  Julie Toussaint tezi sayesinde tarımı keşfetmiştir. O zamandan beri, araştırmacı bir profile sahip olan bu bilim insanı sektörden hiç ayrılmayarak önce çeşit ıslahı daha sonra da sorgum üzerine eğilmiştir. “Geleceğin tarımı, tohum ve çeşit ıslahı sayesinde, karşı karşıya olduğumuz zorlukları aşacak ve sorgumun da geleceğin ürünü olacağından eminim.”Semences de Provence ve Eurosorgho’da (sorgum çeşidinin […]

Devamını oku

01 September 2020

Sorgum. Köpeklerin ve kedilerin ağzının suyu akıyor !

  Fungfeed şirketi köpek ve kediler için nadir protein bakımından zengin ve dayanıklılık gerekliliklerine göre üretilmiş hipoalerjenik gıdalar sunmaktadır. Bir biyolog ve bir beslenme uzmanından oluşan bir ekip tarafından tasarlanan ürünlerin temel içeriği, tarım ve tarımsal gıda yan ürünlerinden yerel olarak yetiştirilmiş böceklerdir. Köpek ve kedilere yönelik Fungfeed mamalarının diğer bileşenleri ender, sindirilebilir ve dayanıklı […]

Devamını oku

24 June 2020

Sorghum ID sonbaharda toplantı sürecine tekrar başlıyor

  Aralık ayında Macaristan 1 Aralık 2020 tarihinde Budapeşte’de bir konferans düzenlenecektir. Macaristan’ın Fransız-Macar Ticaret Odasıyla ortaklaşa düzenlenen konferans sektörün son kısmındaki profesyonellere yöneliktir: hayvan yemi ve insani tüketim sanayicileri. Sorgum tohumunun besleyici değeri, tanen bulundurmaması, GDO’suz olması gibi özel avantajları ile tarım ve çevre için faydalarını anlatmak için çok sayıda uzman konuşma yapacaktır.   Kasım […]

Devamını oku

24 June 2020

Sorgum Soufflet’de yeni bölgeler kazanıyor

  Sorgum, toptancı Soufflet’nin faaliyet alanlarında yeni bir patlama yaşamaktadır. Başlangıçta Cher, Nièvre ve Yonne bölgelerinin üreticileri tarafından fazla tanınmayan bu ürün kolzanın aleyhine olarak gelişmiştir. Kolza son 2 yıldır kuraklığa bağlı ekim sorunları ve zararlılara kaşı mücadelede zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla yeni bir ürünün bulunması gerekiyordu. Anahtar kriter mısır ve ayçiçeği alanlarını sınırlandırarak, […]

Devamını oku

24 June 2020

Macar sorgumunun başarı hikayesinin arka planı.

  Ferenc Farkas deneyimli bir tarım uzmanıdır. Georgikon Keszthely Zirai Bilimler Üniversitesindeki eğitimi sırasında Avusturya ve Amerika Birleşik Devletlerinde tarımsal üretim ve hayvancılıkta birçok staj yapmıştır. 2012 yılından beri sorgum ve soya tohumları konusunda Macaristan pazarının lideri olan Euralis Semances’ın Macaristan şubesini yönetmektedir. Yeniden keşfedilmeyi bekleyen eski bir ürün Macaristan’da sorgum iyi bilinen ve farklı […]

Devamını oku

24 June 2020

ABD’de sorgumla mısır arasındaki fiyat farkı 1,5 kat olmuştur!

  Sorgum fiyatlarındaki artış özellikle iki etkenin bir araya gelmesiyle açıklanmaktadır: ABD’nin düzenli olarak ihracat yaptığı Çin’in talebi Nisan ayından beri artmaktadır. Oysa 2019 yılında, Amerikan sorgum üretimi net olarak gerilemiştir: 2018 yılındaki 9,3 MT’ye karşı 8,7 MT’da kalmıştır. 2020 yılı için 10,7MT’luk bir üretim beklenmektedir. Aynı zamanda rekor düzeydeki bir üretim beklentisinin (ABD ve […]

Devamını oku

24 June 2020

www.sorghum-id.com hakkında yeni haberler

Zenginleşmeye devam eden zengin bir site. Sorghum ID sitesi profesyonellere (çiftçiler ve işleyiciler) ve ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkese sorgum hakkında eksiksiz bilgi vermek için tasarlanmıştır. İnternet kullanıcısının sorularına aradığı cevapları bulmasında yardımcı olabilmek için bilgiler konulara göre düzenlenmiştir. Ürün bölümü: verim, çevre, su ve girdi alanındaki avantajlar Sektörler bölümü: hayvan […]

Devamını oku

27 April 2020

İnsani tüketim sanayicileri,
yıldızlı sorgum kataloğunu isteyiniz.

    Bugünün tüketicisi sağlıklı, düzgün hatlara sahip, çevreye saygılı koşullarda yerel olarak üretilmiş ürünler talep etmektedir. Sorgum tarım-gıda endüstrisinin güvenle kullanabileceği verimli tahıllar arasındadır. İNSANİ TÜKETİM KATALOĞUNU İNDİRİNİZ Katalog Fransızca, İngilizce, Türkçe, Farsça, Almanca ve Macarca dillerinde mevcuttur.

Devamını oku

23 April 2020

Avusturya sorgumu yükselmeye başlıyor.

  “Hermann Tappler bize birkaç yıl önce Avusturyalı üreticilerin çoğunun sorgum ekimini bilmediğini hatta münavebelerine dahil olabileceğini bile hayal etmediklerini itiraf etti. Mısır kök kurdunun neden olduğu zararlar ve bu parazitin giderek artan baskısı üreticileri işletmelerine yeni ürünler eklemeyi düşünmek zorunda bıraktı”. Yaklaşık kırk yıldır sorgum üzerindeki araştırmalarla çok ilgili bir tohumcu olan RAGT sorgum […]

Devamını oku

23 April 2020

Avrupa’da üretilen sorgum çeşitleri tanensizdir.

Alexandre Calendreau, hayvan yemi için ürün geliştiren bir şirket olan IDENA’da Formülasyon Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır. “Sorgum artık yalnızca büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılmıyorsa, bu Avrupa’daki ıslah çalışmaları sayesinde artık geçerli olmayan önyargıların ortadan kalkmasıyla mümkün olmuştur.”

Devamını oku

23 April 2020

Toomai, Çok sağlam, Çok lezzetli

    İki genç Fransız girişimcinin öncülüğünde, dengeli ve iştah açıcı yeni bir atıştırmalık olan “La Pépite” çok yakın bir zamanda tanıtılacaktır. Özellikler: organik, katkı maddesiz, %100 bitkisel ve….başta sorgum olmak üzere geleneksel tahıllarla zenginleştirilmiş. Yaratıcılarına göre “La Pépite, dayanıklı ve basit olmasıyla, başlı başına tarımımızın ve beslenmemizin geleceğini oluşturmaktadır. Bu türü yaratma fikri Afrika’ya, […]

Devamını oku

20 April 2020

+%58 Avrupa’da bu yıl gerçekleştirilen sorgum tohumu çoğaltım alanlarının artış oranı.

  Tane sorgum ve yemlik sorgum olarak ekilen alanlar Avrupa’da artmaktadır. Çeşitlilik başarının belirleyici faktörü olduğundan, yıldızlı sorguma yönelen üreticilerin sayısı giderek artmaktadır: Avrupalı tohumcular tarafından önerilen hibritler. Pazarın ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla, Avrupa Birliği’nin 28 ülkesi içerisinde tohum üretimine ayrılan alanlar da büyümektedir: 2019/2020’ye (1080 ha) göre 2020/21’de +%58’lik bir artış (1705 ha), oysa […]

Devamını oku

26 February 2020

Sorgum değirmenlerin ve lalelerin ülkesinde.

    “Pasa karşı eksik bir direnç kullanarak Zambiya’da buğdayın iyileştirilmesi” konulu doktora tezini cebine koyar koymaz, Walter Meksika’nın yolunu tuttu. Burada CIMMYT’de (Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi) doktora sonrası için çalıştı. Ancak fazla sürmeden, ailesiyle birlikte tekrar Afrika’ya döndü: Bulawayo Zİmbabwe’de, SADCC (9 Afrika ülkesini kapsayan Güney Afrika’nın Gelişmesi için Koordinasyon Konferansı) çerçevesinde ICRISAT’la […]

Devamını oku

20 February 2020

Yıldızlı sorgum ve genetik ilerleme: araştırma eksenleri ve yaklaşımlar.

  Artan verim. Son 50 yıldır, genetik ilerleme sayesinde tane sorgum verimi iki kat artarak 3 t/ha’dan 6t/ha’ya ulaşmıştır. Aşağıdaki grafik bu artışı göstermektedir (kaynak Arvalis-Bitki Enstitüsü).       Soğuğa karşı dayanıklılık ve başlangıçta hızlı büyüme. Tohumcular soğuğa karşı dayanıklılık ve başlangıçta hızlı büyüme kriterleri hakkında önemli araştırmalar yapmaktadır. Soğuğa karşı dayanıklılık sorgum üretim […]

Devamını oku

20 February 2020

Kiev ve Moskova’da sorgumu keşfedin

  Moskova’da Agros 2020 ve Kiev’de Agro Animal Show çiftçilere, hayvan yetiştiricilerine, tohumculara, sığır yemi üreticilerine, dağıtıcı, resmi görevli ve gazetecilere yönelik olarak açılmıştır. Her biri kalabalık olarak fuara katılmış ve teknik bilgi arayışında olmuştur. Bu ülkelerde gelişmekte olan sorgum hakkında çokça sorular gelmektedir. Bazıları için, sorgum hakkındaki her şeyin öğrenilmesi gereken yeni bir mahsul, […]

Devamını oku

20 February 2020

Sorgumun Türkiye’deki geleceği

  6-9 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Argo Expo fuarında Sorghum ID çok sayıda ziyaretçi ağırlamıştır. Bu mesleki fuar büyük bir kalabalık çekmesinin yanında farklı alanlardan bir ziyaretçi kitlesi ağırlamak gibi çift avantaja sahiptir: çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, tohumcular, işleyiciler, dağıtımcılar, resmi görevliler, basın bir araya gelmektedir. Argo expo Türkiye’de mısır ve sorgum ekinlerinin birbirini tamamladığını görmek […]

Devamını oku

20 February 2020

Hayvan yemi sanayicileri, yıldızlı sorgum tercih ediniz.

  Sorghum ID’nin hayvan yemi üreticilerine yönelik olarak yeni yayınladığı genel kılavuzun başlığı bu şekilde atıldı. Gereken tüm bilgiler bir araya getirildi: danenin bileşimi, tanen bulunmaması, besin ve enerji değerleri, kümes hayvanlarında ve geviş getiren hayvanlardaki kullanımı HAYVAN YEMİ KILAVUZUNU İNDİRİNİZ Kılavuz Fransızca, İngilizce, Türkçe, Farsça, Almanca ve Macarca dillerinde mevcuttur.

Devamını oku

20 February 2020

Sorgumun size neler kazandırabileceğini hayal bile edemezsiniz.

  Sanayi, hayvan yemi, insani tüketim…Sorgumun sizi ikna etmesi için birden fazla sebep vardır. Sanayi? Sorgum dönüşebilmektedir: biyoyakıtlar, metanlaştırma, biyomateryaller… Hayvan yemi? Hayvanlar için gerçekten iştah açıcı: sorgum kümes hayvanları, domuz ve geviş getiren hayvanlar tarafından çok sevilen tanensiz bir hammadedir… İnsani tüketim? Sorgum, Avrupa yemek ve içeceklerini fethetme yolunda. İrmik, un, şekerleme, şurup, bira…Sorgum […]

Devamını oku

20 February 2020

Çiftçileri sorgum üretmeye iten şey nedir?

  Çiftçilerin gözünden sorgumun başlıca faydaları Sorghum ID, Arvalis-Bitki Enstitüsü ve ProSorgho derneğinin girişimiyle, sorgum üretme motivasyonlarının daha iyi bir şekilde belirlenmesi amacıyla yüz kadar Fransız dane sorgum üreticisi arasında yakın zamanda bir araştırma yapılmıştır. Model, birden fazla üretim havzasını temsil etmektedir: özellikle Güney Batı Fransa (Fransa’daki üretimin tarihi beşiği) ve Val de Loire Poitou-Charentes […]

Devamını oku

20 February 2020

323 €/ha. Fransa’da 1 ha sorgum üretim maliyetidir

  Fransız üreticileri arasında yapılan yeni bir araştırmaya göre, sorgumun verimliliği çiftçilerin bu bitkiyi ekmeleri için 3 ana etkenden birini teşkil etmektedir. Düşük ve kontrollü üretim maliyetleri. Fransa’daki üretim koşullarında ortalama olarak 323 €/ha tutarında işletme gideri öngörülmelidir: 115 €/ha tohumlar için, 128 €/ha gübre için ve 80€ bitki koruma ürünleri için. Brüt kar oranı […]

Devamını oku

29 January 2020

Agroexpo Fuarına 06 – 09 Şubat 2020

  Sorgum ID ve ortakları (Euralis Semences, RAGT Semences, KWS, Caussade Semences)  sorgum sektörünü ve bu bitkinin sağladığı çok sayıdaki avantajı keşfetmeniz için sizleri 06 – 09 Şubat 2020 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Agroexpo Fuarına davet ediyor. A1 Holü, 1133 Nolu standımıza sizleri bekliyoruz. İletişim: Pierre GUILLAUMIN +33 6 48 84 20 74 pierre.guillaumin@fnpsms.fr  

Devamını oku

19 December 2019

Sorgum ve küresel ısınma gündemde.

  2019 yazı boyunca bir çok Avrupa ülkesinde aşırı sıcaklık yaşanmıştır. Ana akım medyaları tarım dünyasının dikkatine sundukları bir soruyla bu haberi kullanmıştır: küresel ısınmaya en iyi uyum sağlayan bitki türleri hangileridir ? Verilen cevaplar arasında sorgum birinci sıradadır. Sorgum haberlerinin görüldüğü yerler – Büyük gazetelerde, Le Monde – Tv stüdyolarında: ici C dans l’air, […]

Devamını oku

19 December 2019

800 000T. Eylül 2018’den beri İspanya’da tüketilen sorgum miktarıdır. Yani 2015’e göre 10 kat fazla!

  Üretiminin düşüklüğü nedeniyle (45 000 T), İspanya geçmişten beri Avrupa’dan ihtiyacını karşılama alışkanlığına sahiptir: İhtiyacının neredeyse tamamını Fransa, Ukrayna ve Rusya’dan karşılamaktadır. Ancak Mayıs 2018’den beri tedarikçi ülkelere yeni bir aktör eklemiştir: ABD. ABD, iki ülke arasında yüksek gümrük vergisi uygulanmasına neden olan Çin-Amerika ticaret savaşı nedeniyle İspanya’yı eskiden Çin’e sattığı miktarları gönderebileceği bir […]

Devamını oku

19 December 2019

Sorgum konulu toplantı ve konferanslar devam ediyor.

  Romanya Indagra’da yerel üretici ve sanayicilerle doğrudan görüşmeler. Bu büyük mesleki buluşma 30 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında Bükreş’te gerçekleşmiştir. Sorghum ID ve yerel ortağı APPR (Romanyalı mısır ve sorgum üreticileri birliği) sorgumu Romanyalı üreticilere tanıtmak veya yeniden tanıtmak için bir araya gelmiştir. Gerçekten de, bugün ki 20 bin hektara karşın komünizm döneminde […]

Devamını oku

19 December 2019

Sorgum tanesinin anatomisini biliyor musunuz?

  Sorgum tanesi yuvarlak ve sivridir. Çok fazla renk ve boy çeşitliliğine sahiptir (çapı 4-8 mm arasında). BDA’aı (Bin Tane Ağırlığı) 6 ile 70 g arasında değişmektedir. KARYOPS TOHUM Tohum tanenin sırt ve iç kısmında yer almaktadır. Lipit (doymamış yağ asitleri), B vitamini, hafif moleküler ağırlıklı proteinler ve mineraller içerir. 1 • Kökçük 2 • Kalkansı 3 • […]

Devamını oku

19 December 2019

Sorgumu tatmayan kalmıyor.

Her şey mutlu bir olay sayesinde başladı: Rouge Français’nin kurucu ortağı Elodie Carpentier “Hamileyken günlük rujumu sürmeye devam etmek istiyordum, ama sürekli kullandığım kozmetik ürünlerin içeriği hakkında daha dikkat etmeye başlamıştım.Bu yüzden formüllerini incelemeye başladım ve tespitim çok hızlı ve kesin oldu…” demektedir. Bu andan itibaren Elodie Carpentier olabilecek en saf bileşenlerden oluşan kendi rujlarını […]

Devamını oku

19 December 2019

Sorgum için güzel bir 2020 yılı diliyoruz

Devamını oku

28 October 2019

Sorgum elektrik kaynağı olarak kullanılabilir mi? Evet mümkün.

  Doğru çeşit seçimini yapınız 5 metre yüksekliğe ulaşabilen ve çok yüksek bir biyokütle hacmi üretebilen biyokütle sorgumu tercih edilmelidir: yeşil halde 80 ton / hektar. Yatmaya karşı dirençli olan bu biyokütle sorgumu odunsu olma özelliğine sahip olacağından hayvan yemi için amaçlanan silaj üretimi için uygun olmayacaktır. Hasada kırma işlemiyle başlayınız. Kırma hasadın ilk aşamasıdır […]

Devamını oku

28 October 2019

Bologna sorgumu tüm pazarlara hitap ediyor.

  İtalya’nın kuzeyinde yer alan Bologna bölgesi İtalyan sorgumunun %90’ını üretmektedir. Motive olmuş üreticiler dışında sorgumu çok avantajlı bir birincil üretim ürünü olarak kabul eden çok hevesli distribütör ve işletmeciler de bulunmaktadır. Sorgum tohumu distribütörü Venturoli Şirketi: “İtalya’da sunulan genetik sayesinde, İtalyan üreticiler sorgumun farklı faydalarını doğru bir şekilde değerlendirebildi.” Sant ‘Agata de Bolognese’deki Cristiani […]

Devamını oku

28 October 2019

2020 yılının başında sorgum birçok fuarda yerini alacaktır.

  Sorgum ID birçok Avrupa fuarına katılacaktır: Agro Farm, Moskova, Rusya, 29 – 31 Ocak, 2020.  Agro Farm, hayvancılık ve yem üretimiyle ilgili uluslararası bir teknoloji fuarıdır. Başlıca hayvansal üretim alanlarında geniş bir yelpazedeki konuları kapsamaktadır: büyük baş, kanatlı yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, keçi, koyun ve diğer hayvanların yetiştiriciliği ve büyük ölçekli yem üretimi.   […]

Devamını oku

28 October 2019

Sorgum, girdi tasarrufu sağlayan bir mahsul.

Çiftçiler aynı fikirde: sorgum az miktarda gübre ister ve hastalıklara ve yırtıcılara karşı dayanıklı olması sayesinde bitki koruma ürünlerinin daha az kullanılması gerekir. Bu da çevre ve gelir açısından bir avantajdır.

Devamını oku

28 October 2019

Daha fazla alan. Daha fazla verim! Sorgum büyümeye devam ediyor.

  Ekim ayının sonunda, neredeyse tüm Avrupa sorgumları hasat edildiğinden, ilk üretim durumunu hesaplamak mümkündür. Avrupa üretiminin (AB üyesi 28 ülke + Ukrayna ve Rusya) 1,3MT’ye yakın olduğu görülmektedir. Bu da geçen yılki hasada göre daha yüksek olan iyi bir üretim seviyesidir. Bu durum esas olarak hem tüm Avrupa ülkelerindeki alanların artışı hem de Orta […]

Devamını oku

10 September 2019

Süt veren ve emziren bir sürünün yemindeki sorgum silajı

Danesiz BMR silaj sorgumu – çift kullanımlı sorgum – dane sorgum – daneli BMR silaj sorgumu Sorgumun zengin genetik çeşitliliği sayesinde geviş getiren hayvanların beslenmesi için gerçek bir fırsat teşkil etmektedir. Bununla birlikte, bu çeşitlilik büyük baş sürüsünün beslenmesinin yönetiminde bir zorluk olarak da kabul edilebilir. Bu yazı farklı sorgumları ayırt etmenizi ve bunları daha […]

Devamını oku

22 August 2019

Sorghum ID uzman toplantıları

Agri’vrac borsası hububat, gübre ve hayvan yemi meslek erbaplarına ait tek büyük etkinliktir. Eylül ayında yapılacak olan 3. toplantı güney-batı Fransa ve İspanya sorgum alanında çalışanlar için önemli bir etkinliktir. Fransa uluslararası tarım-gıda ticareti ve hububat, yağlı tohum, proteinli bitki, gübre ve diğer tarım ürünlerinin satış işlemlerinde önemli bir merkezidir. İspanya ise hem büyük bir […]

Devamını oku

22 August 2019

Sorgum, sürekli iyileşen ve üretimi artan bir ürün…

Sorgum yetiştiren çiftçilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu ürün kendilerine çeşitlilik sağlarken iklim değişikliğine karşı da bir cevap oluşturmaktadır (tarım alanlarının %85’inin sulanmadığını unutmayalım!). İkna edici başka bir bilgi: yıldızlı sorgum genetiği sayesinde verim artmıştır. Sonuç: alanlar artarken tedarikler de güvenli hale gelmektedir. Bu durum geleceğin ürününün gelişimi için Avrupa Komisyonunun desteğiyle çalışan Sorghum ID için […]

Devamını oku

22 August 2019

Sorgumun münavebe yönünden faydaları

Özellikle kolza, buğday ve kış arpası gibi kış ürünlerine dayanan kısa münavebe durumunu ele alalım Fransa’da Centre, Bourgogne veya Poitou Charente bölgelerinde uygulanan klasik münavebe).  Bu durumda sorgum eklenmesi münavebenin uzatılması anlamına gelir. Çünkü sorgum Şubatta ekilen yazlık arpa veya yemeklik bezelyenin aksine geç ekilen (mayıs ortası) gerçek yazlık ürünüdür. Bu 3 aylık fark reygras […]

Devamını oku

22 August 2019

Sorgum, küresel ısınmaya karşı bir ortak

İtalya’da çiftçilik yapan Marco Bergami’yi kullandığı yemlerde sorgumu eklemeye iten şey iklim değişikliği bilincine erişmiş olmaktır. Ancak bu sebebin da ötesinde, motive edici ve karlı bir ürün keşfetti.  

Devamını oku

21 August 2019

unları biliyor muydunuz? Sorgum örtü olarak kullanılabilir

  Yaz örtüsünün ekiminin amacı toprağı hızlı bir şekilde örtmek, toprağın beslenmesi için yeterli miktarda biyokütle üretmek ve nitratların yer altı suyuna sızmasını önlemektir. Sorgum örtüsünü başarıyla gerçekleştirmek için farklı teknikler kullanılabilir: – toprağın neminden faydalanmak için hasattan hemen sonra doğrudan ekim, – Anız bozma işleminden sonra hububat ekim makinesiyle ekim, – Esas ürünün hasadından […]

Devamını oku

21 August 2019

Yıldızlı sorguma güvenin

  Avrupa genetiği ve üretiminden elde edilen bu sorgum titiz bir ıslahın ve mükemmel kalitedeki tohumların garantisidir. Sonuç: verimli, karlı, dayanıklı olan bu sorgum aynı zamanda birçok pazar imkanı sunmaktadır. Bunu anlatmamız gerekiyordu! Sorghum ID’nin tüm yazışmalarında yer alacak olan “yıldızlı sorgum” ifadesiyle de öyle oldu. Başlangıç için çiftçilere ve işleyicilere yönelik 2 posterde bu […]

Devamını oku

09 July 2019

Sorghum ID üyesi olun !

  2 yıldan az bir süre önce, Eylül 2017’de kurulan genç sorgum Avrupa mesleklerarası kuruluşu günümüzde 30 üyeye sahiptir. Üyelerimiz tohumdan tüketici endüstrisine kadar sorgum sektörünün tüm halkalarını temsil eden Avrupa Birliği kuruluşları, yerel kuruluşlar ve şirketlerden oluşmaktadır. Sorghum ID sorgumun Avrupa’daki üretimini (dane – yemlik – enerjik) ve hibrit genetiğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Sorghum […]

Devamını oku

09 July 2019

Sorgum konusunda önemli bir gelişim alanı bulunmaktadır.

  Macaronicus SA (www.apuntino.com) şirketinden Monia Caramma’ya göre, tarımsal gıda endüstrisindeki potansiyeline kıyasla sorgumun günümüzdeki kullanımı yetersizdir. Bunun nedenini bize açıklayacak.  

Devamını oku

09 July 2019

Sorgum ve yenilikçi yetiştirme teknikleri

  Yarının tarımı etkin ve verimli olmalı ancak bunun yanında başta çevre olmak üzere toplumsal konulara da cevap verebilmelidir. Bunun için yeni yetiştirme pratiklerinin araştırılması gerekmektedir. Pratiklerinin gelişiminde çiftçilere yardımcı olmak için yeni yollar araştırıyoruz. Jen-Luc Verdier’nin açıklamaları, Mühendis Arvalis-Bitki Enstitüsü Fransa Sorgum faaliyetleri sorumlusu  

Devamını oku

09 July 2019

İlkbaharda sorgum tüm alanlarda konuşma konusu olmuştur

Fransa. Sorghum ortaklığında, CIRAD ve Arvalis’in öncülüğünde 15 Mayıs tarihinde Toulouse’da düzenlenen “Sorgum: çok amaçlı bitki: ümit verici yeni pazarlar nelerdir?” günü. Bir gün boyunca 65 uzman (bilim insanı, enstitüler, tohumcular, birinci ve ikinci işlem sanayicileri) sorgum hakkındaki deneyimlerini paylaştı. Sorgumun tüm pazarları ele alınmıştır: insani tüketim, renklendiriciler gibi endüstriyel kullanım, biyomalzemeler veya biyoenerjiler. Gün […]

Devamını oku

09 July 2019

%11 protein !!!

  Sorgumun protein içeriği pedoklimatik koşullara göre %10 ile 12 arasında değişmektedir. Çok ilgi çekici olan bu bilgi sorgumu buğday, arpa ve mısır gibi hayvan yemi olarak çok kullanılan diğer tahıllarla aynı seviyeye hatta biraz üzerlerine taşımaktadır. Tane sorgum Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda üretilebilir. Dolayısıyla gıda üreticileri için dikkat çekici ve yerel üretim konusunda toplumsal […]

Devamını oku

09 July 2019

Sorgum zararlıları hakkında teknik bilgiler.

  Sorgum genel olarak zararlılara karşı fazla hassas olmayan dayanıklı bir türdür. Baskı çoğunlukla zayıf kalsa ve müdahale gerektirmese de, özellikle yüksek sıcaklıklarda bazı parazit atakları oluşabilir. Aşağıda sorgum bitkisi üzerine bulunabilecek farklı zararlılar gösterilmiştir : Delici böcekler: Sesamia – Sesamia nonagrioides ve Piralis – Ostrinia nubilalis En sık görülen zararlar yaprakların güveler tarafından delinmesi […]

Devamını oku

09 July 2019

Sorgum sözü size bırakıyor

  Sorghum ID internet sitesinde hangi yeni bilgileri bulmak istersiniz?

Devamını oku

16 April 2019

2019 yılında sorgum alanlarında güçlü bir büyüme bekleniyor : Avrupa’da +%5-10, İran’da +%40

  İtalya ve İspanya’da öngörülen alan artışları küçüktür. Tohum talebinin (özellikle erkenci çeşitler) yüksek olduğu Başta Orta-Batı bölgesi olmak üzere, alanların en belirgin şekilde artacağı ülke Fransa’dır (yaklaşık + %10). Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’da öngörülen artış %+5 ile +10 arasındadır. Daha doğuda, Ukrayna ve Rusya’da da öngörülen artış +%10’dur. Avrupa’nın tamamında öngörülen toplam yüzey artışı […]

Devamını oku

16 April 2019

Şubat-Mart aylarında sorgum birçok ülkede gündemde olmuştur.

  Fransa’ya çalışma ziyareti, İspanya’da konferans, Ukrayna’da konferans ve fuar…Şubat ve Mart aylarında sorgum tüm alanlardaki üretici ve işleme yapanları harekete geçirdi. Fransa’da Sorghum ID Rus ve Ukraynalı ortaklara sorgumun hayvan yemi içerisindeki farklı değerlendirme şekillerini sunmuştur. Topluluk hayvan yemi konusunda uzman gazetecilerden ve tarım holdinglerinin temsilcilerinden oluşmaktaydı (35 000 ile 500 000 hektar arasında […]

Devamını oku

16 April 2019

Tane sorgumun tek mideli hayvanların yemindeki avantajları.

  Sorgum yalnızca avantajlı bir kimyasal bileşime sahip olmakla kalmayıp, kümes hayvanları için de enerji bakımından en zengin hububattır. Büyüme veya üretim aşamasına göre karışım oranını uyarlayarak karışımlarda %40’a kadar eklenebilir. Örneğin başlangıç aşamalarında karışım oranının azami %30’la sınırlandırılması tercih edilmelidir. Horoz için sorgum (kırmızı) kuru maddesinin mısıra (mavi) göre kcal/kg olarak enerji değeri   […]

Devamını oku

15 April 2019

Başarılı bir ot temizliği için uzman tavsiyeleri.

Riskler, yöntem, çıkıştan önce/sonra, çapalama, seçicilik konularında Bitki Enstitüsü Arvalis mühendislerinden Sandrine Volan tam 3 dakika içerisinde size pratik öneriler sunacaktır.  

Devamını oku

15 April 2019

Hesaplar doğru yapıldığında sorgum iyi bir fırsattır.

İtalyan bir çiftçi olan Fabienne Coletti işletmesini organik üretime çevirdikten sonra 2017 yılında sorgum ekimine başladı. İki hasattan sonra hem verim hem de karlılık açısından sonuçların ikna edici olduğunu gördü.    

Devamını oku

27 February 2019

Çiftçilerin gözünden sorgumun zirai etkileri

Kökleri sayesinde sorgum toprağın yapısını iyileştirir. Ayrıca münavebe açısından da faydalıdır. Uzun yıllardır sorgum üreten çiftçiler ürüne güveniyorlar.  

Devamını oku

27 February 2019

Sorgum pazarları övgüyü hak ediyor

Paris 17 ocak. Insani tüketimde sorgum. « Sorgumun insani tüketimde çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır. Ancak bu alanların tanıtılması gerekmektedir. » İnsani tüketim konusu hakkında FNPSMS (Sorghum ID) ve Céréales Vallée tarafından düzenlenen toplantının ana amacı budur. Fransız, İtalyan, Belçikalı ve Hollandalı tohum firmaları, endüstriyel depolama ve işleme tesislerinden otuz kadar temsilci katılmıştır. Sorgum için […]

Devamını oku

27 February 2019

352 yeni çeşit

  Avrupa çeşitleri tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Avrupa kataloğu (AB ve AB dışı) tüm mevcut pazarlar için hem dane hem de yem konusunda geniş ve çeşitli seçenekler sunar.   Avrupa AR&GE seçimlerinde 8 kriter 1. Verim ve durulmuşluk 2. Erken olgunlaşma, aynı zamanda çıkış ve çiçeklenme sırasında düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılık. 3. Kuraklığa karşı dayanıklılık. […]

Devamını oku

27 February 2019

Evet, tanensiz sorgum var.

  Sorgum yüksek tanen değerlerine sahip olmasıyla bilinmektedir. Bu durum, hayvan yeminde tanen bulunması monogastrik hayvanlarda önemli bir antinütrisyonel faktör teşkil ettiğinden imajını zedelemektedir. Nitekim %1 oranında tanen bulunması sorgumun domuzda %7 oranında, kümes hayvanlarında ise %11 oranında enerji değerinin düşmesine neden olduğu kanıtlanmıştır. Ancak Avrupa sorgumunun bu sorunu yoktur. Neden Fransa ve Avrupa Birliğinde sorgum […]

Devamını oku

27 February 2019

Agroexpo İzmir, Şubat 2019: Türk tarımı sorgum ile kazanacaktır.

  7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Agro Expo İzmir’de açılan Sorghum-ID standında sorgum tanıtılmıştır. Türkiye’de halen küçük ölçekli olan sorgum üretimi büyük bir gelişim potansiyeline sahiptir. Stantta gerçekleşen birçok görüşme ve ziyaretçilerin henüz tanınmayan ancak su kıtlığı durumları için çözüm getiren bu ürüne karşı olan yoğun ilgisi bunun kanıtıdır. […]

Devamını oku

30 January 2019

Agroexpo Fuarına 07 – 10 Şubat 2019

  Sorgum ID ve ortakları (Euralis Semences, RAGT Semences, KWS, Caussade Semences)  sorgum sektörünü ve bu bitkinin sağladığı çok sayıdaki avantajı keşfetmeniz için sizleri 07 – 10 Şubat 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Agroexpo Fuarına davet ediyor. A1 Holü, 1133 Nolu standımıza sizleri bekliyoruz. İletişim: Pierre GUILLAUMIN +33 6 48 84 20 74 pierre.guillaumin@fnpsms.fr […]

Devamını oku

12 December 2018

Ocak ve Şubat aylarında sorgum üretici ve işleyicilerle buluşacaktır.

Paris, 17 Ocak: gıda olarak sorgum Paris Konferansı, 23-25 avenue de Neuilly, 75116, 9:30-15:00. Baziège 21 Ocak: Bitki Enstitüsü Arvalis öncülüğünde Fransız sorgum sektörü toplantısı. Program: 2018 kampanyasının bilançosu, pazarlar, ekinlerin korunması konusundaki yenilikler, dane ve yem çeşitlerinin sonuçları, sektör haberleri. Budapeşte, 23-26 Ocak: Agromashexpo Fuarı. Macaristan’ın en önemli tarım fuarı. Sorgum ID yetiştiricilikle ilgili teknik bilgiler ve […]

Devamını oku

12 December 2018

Gelecek sorguma güveniyor.
Kanıtı Milano kongresinde görülmüştür.

  “Gelecek sorguma güveniyor” Gelecek vaat eden bu konu geçtiğimiz 7- 8 Kasım tarihlerinde Milano’da düzenlenen 2. Avrupa Sorgumu Kongresi sırasında tüm dünyadan gelen 200’e yakın uzmanı bir araya getirmiştir. 2 gün boyunca araştırmacılar, üreticiler, işleyiciler v.s. bilgilerini, deneyimlerini ve sorularını paylaştılar. Hepsi aynı fikirdedir: sorgumun geliştirilmesi Avrupa için bir şans olabilir, çünkü bu tahıl […]

Devamını oku

12 December 2018

+%6 (alan) et + %14 (üretim). Sorgum üretimin 2018 yılında AB’de artmıştır.

  2018’de AB’de alanlar 9000 ha’lık bir artışla 145640 ha’ya ulaşarak %6’lık bir artış göstermiştir.Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, bu gelişme özellikle Romanya’da, Macaristan’da ve daha düşük ölçekte Fransa’da ve İtalya’da gözlenmektedir. 2018’de AB’deki üretim %14 artarak 829000 Tona ulaşmıştır. Bu görkemli artış hem dikim alanların artışı hem de çok iyi bir verimle açıklanmaktadır. İtalya’da […]

Devamını oku

12 December 2018

Çin Avrupa sorgumun için bir fırsat mıdır?

  France Export Céréales’in Pekin Bürosu Sorumlusu Li Zhao Yu’nun röportajı

Devamını oku

12 December 2018

Medyada sorgumdan bahsediliyor

  Avrupa Kongresinde basında yer alanlar arasında, « feed navigator » adlı Belçika haber sitesinde yapılan dikkat çekici bir video. Videoyu izleyiniz

Devamını oku

26 June 2018

Arterris kooperatifi 80’li yıllardan beri sorgum kullanmaktadır.

Miguel Lardeux, Arterris tek mideli hayvanlar pazarı sorumlusu Sorgum tek mideli hayvanlar pazarı içerisinde, üretilen 17/18000 ton işlenmemiş yem üzerinde yaklaşık 3000 tonluk hammaddeyi oluşturmaktadır.

Devamını oku