Verimlilik.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum üretimi sürekli artan bir tahıldır... 40 Mha’dan fazla üretimle dünyanın.

Dünya çapında her yıl 60 Mt’dan fazla üretimle dünyanın 5. tahılı durumundaki sorgum on yıllardan beri tarım sektörünün bir parçasıdır. Başta Afrika’da (30 Mt, üretim hacmin %50’si), ABD’de (2019’da 10 Mt), Brezilya, Arjantin, Avustralya (başlıca ihracatçı ülkeler), Çin, Hindistan ve Meksika (kendi tüketimlerine yönelik üretim yapan 3 ülke) olmak üzere tüm kıtalarda üretilmektedir. Şimdiye kadar Avrupa’da az üretilen sorgum birkaç yıldır düzenli olarak gelişmektedir. Üretim 2019 yılında 1 Mt’u geçmiştir.
Birçok ülke sorgum ithal etmektedir (Çin, Japonya, Meksika, İspanya, İtalya). Dolayısıyla sorgumun Avrupa’daki üretimini artırmak stratejik bir meseledir.

Benzersiz agronomik ve pedo-iklimsel avantajlar:

nispeten kısa büyüme dönemi, iyi bir ara mahsulü, her türlü toprakta dikilebilme kabiliyeti, girdilerdeki mütevazılığı ve küresel ısınmaya uyum sağlaması gibi.

Hesaplar doğru yapıldığında
sorgum iyi bir fırsattır.

İtalyan bir çiftçi olan Fabienne Coletti işletmesini organik üretime çevirdikten sonra 2017 yılında sorgum ekimine başladı. İki hasattan sonra hem verim hem de karlılık açısından sonuçların ikna edici olduğunu gördü.

Risk kontrolü.

Sorgum sayesinde ürünlerini çeşitlendiren çiftçiler çeşitli risklere karşı birçok avantaja sahip olan tamamlayıcı bir ekine sahiptir (iklim, parazitler, hammadde seyrinin dalgalanması…) Bu anlamda sorgum güvenli bir ekindir.

Sürekli büyüyen bir verim potansiyeli:

Tahıl olarak İtalya’da 7 t/ha, Fransa’da 5-6 t/ha, iyi sulama yapılan alanlarda düzenli olarak 10 t/ha’dan fazla bir verim gözlenir (yağmur veya sulama),Doğu Avrupa ülkelerinde melez tipler sayesinde ulaşılabilmesi kolay, büyük….
Tüm bölgeler için genetik bir teklif: tane sorgum, tek kesitli ve çok kesitli yemlik sorgum…Avrupalı ıslahçıların dinamizmi sayesinde, çeşit oluşumu çiftçilerin tüm ihtiyaçlarına ve tüm pazarlara cevap vermektedir.

Çiftçilerin gözünden sorgumun başlıca faydaları

Sorghum ID, Arvalis-Bitki Enstitüsü ve ProSorgho derneğinin girişimiyle, sorgum üretme motivasyonlarının daha iyi bir şekilde belirlenmesi amacıyla yüz kadar Fransız dane sorgum üreticisi arasında yakın zamanda bir araştırma yapılmıştır. Model, birden fazla üretim havzasını temsil etmektedir: özellikle Güney Batı Fransa (Fransa’daki üretimin tarihi beşiği) ve Val de Loire Poitou-Charentes (üretimin bir kaç yıldan beri geliştiği yer).

Ortalama olarak 4 ana sebep ortaya çıkmaktadır: fazla su istememesi, verimliliği, çeşitliliği, teknik işlemlerin kolaylığı.

Ancak çiftçiler sorgumu dayanıklılığı, hastalık ve zararlı ot döngüsünü kırma yeteneği, özel ekipmanlar gerektirmemesi, toprağın yapısını iyileştirmesi, zamanı boşa harcatmaması, düşük potansiyelli toprakların değerini artırması nedeniyle de sorgumu beğenmektedirler…Diğer bir deyişle, denedikleri andan itibaren çiftçiler sorgumu benimsiyorlar.

Fransız çiftçilerle yapılan çalışmayı indiriniz

Diğer avantajlar

Çevreye saygı. Sorgum, güvenlidir.

Su kaynaklarının korunması. Sorgum, güvenlidir.