Verimlilik.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum üretimi sürekli artan bir tahıldır... 40 Mha’dan fazla üretimle dünyanın.

5. tahılı olan sorgum on yıllardan beri tarımın bir parçasıdır. Avrupa’da çok az ekilen sorgum (bu yüzden büyük oranda ithalatçıdır) ülkemizde de yetiştirmek için gerekli olan tüm özelliklere sahiptir.

Benzersiz agronomik ve pedo-iklimsel avantajlar:

nispeten kısa büyüme dönemi, iyi bir ara mahsulü, her türlü toprakta dikilebilme kabiliyeti, girdilerdeki mütevazılığı ve küresel ısınmaya uyum sağlaması gibi.

Hesaplar doğru yapıldığında
sorgum iyi bir fırsattır.

İtalyan bir çiftçi olan Fabienne Coletti işletmesini organik üretime çevirdikten sonra 2017 yılında sorgum ekimine başladı. İki hasattan sonra hem verim hem de karlılık açısından sonuçların ikna edici olduğunu gördü.

Risk kontrolü.

Sorgum sayesinde ürünlerini çeşitlendiren çiftçiler çeşitli risklere karşı birçok avantaja sahip olan tamamlayıcı bir ekine sahiptir (iklim, parazitler, hammadde seyrinin dalgalanması…) Bu anlamda sorgum güvenli bir ekindir.

Sürekli büyüyen bir verim potansiyeli:

Tahıl olarak İtalya’da 7 t/ha, Fransa’da 5-6 t/ha, iyi sulama yapılan alanlarda düzenli olarak 10 t/ha’dan fazla bir verim gözlenir (yağmur veya sulama),Doğu Avrupa ülkelerinde melez tipler sayesinde ulaşılabilmesi kolay, büyük….
Tüm bölgeler için genetik bir teklif: tane sorgum, tek kesitli ve çok kesitli yemlik sorgum…Avrupalı ıslahçıların dinamizmi sayesinde, çeşit oluşumu çiftçilerin tüm ihtiyaçlarına ve tüm pazarlara cevap vermektedir.

Diğer avantajlar

Çevreye saygı. Sorgum, güvenlidir.

Su kaynaklarının korunması. Sorgum, güvenlidir.