Pazarlar.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgum 40 milyon hektarla dünyanın en çok ekilen 5. tahıldır.

Bu üretimin %40’ından biraz fazlası özellikle Afrika ve Asya’da insani tüketime yöneliktir. Tam tahıl, irmik veya (glutensiz) un veya işlemeden sonra şeker hatta maltlı, mayalı ve alkol (bira, likör) olarak tüketilmektedir.
Hayvan yemi pazarı üretimin %40 ile 45’ini oluşturmaktadır: sılaj, işlenen hayvan yemlerine katılan daneler, otlak olarak…

Sorgum kullanımları

Özellik :

Tane üretimi için geliştirilen küçük boyutlu sorgum.

Kullanım alanları :

  • – Hayvan yemi: kümes hayvanları, domuzlar, geviş getiren hayvanlar…
  • – İnsan beslenmesi: irmik, un (gluten duyarlılığı olan kişiler için uygun tahıl), bira üretimi, damıtma.
  • – Biyoyakıtlar (etanol).

Silaj ve çift kullanım

Özellik:
Yüksek besin değerine sahip büyük boyutlu sorgum.

Kullanım alanları:
– Hayvan yemi: silaj
– Endüstriyel kullanım: biyogaz, biyoyakıtlar, biyomalzemeler…

Özellikle endüstriyel kullanım için

Özellik:
Büyük boyutlu, çok verimli, orta ve düşük sindirilebilirlik

Kullanım alanları:
– Özellikle endüstriyel kullanım için: biyogaz, biyoyakıtlar, biyomalzemeler…

Özellik:

2 tip: Sudan otu ve melez
Çift renkli sorgum x Sudan otu 2-4 kesit mümkündür.

Kullanım alanları:

Hayvan yemi: biçme, otlak, silaj, ambalajlama, yeşillik otlatma. Bitki örtüsü.

D'autres bénéfices

Génétique européenne. Le sorgho, c’est sûr.

Respect de l’environnement. Le sorgho, c’est sûr