Hayvan yemi.
Sorgum,
güvenlidir.

Sorgho fourrage

Sorgum hayvan beslenmesinde önemli avantaj sağlar.

Mısırınkine benzer, ancak biraz daha yüksek protein ve enerji değeri olan bir kimyasal bileşime sahiptir. Dolayısıyla sorgum çoğu çiftlikte verilen yemlere dahil edilebilir.

Sorgho fourrage

Sorgumda tanen bulunmamaktadır.

Tanenler yoğun olduğunda besin dışı faktör olarak kabul edilmektedir. Besinlerin sindirilebilirliğini azaltırlar.
Islahçıların 20 yıldır süren gayretleri sayesinde, hangi renk olursa olsun Avrupa sorgumu tanen içermemektedir.

Diğer avantajlar

Débouchés. Le sorgho, c’est sûr

Économie d’intrants.Le sorgho,c’est sûr.