موارد استفاده سورگوم
سورگوم مطمئن است
سورگوم آینده است

سورگوم پنجمین غله کشت شده در دنیا

بیش از 60 میلیون هکتار اراضی جهان تحت کشت سورگوم می باشد. 40 % تولید آن برای خوراک انسانی بویژه در آسیا و آفریقا مصرف می شود. به این منظور سورگوم را به صورت دانه یا آرد (بدون گلوتن) و یا بعد از تبدیل به صورت مواد قندی، مالت یا تخمیر شده استفاده می کنند. 45-40% کل تولید سورگوم به مصــــرف خوراک دام می رسد (بصورت سیلــــویی، دانه ای و یا مراتع جهت چرای مستقیم). تجارت سورگوم (صادرات یا واردات) در جهان معادل 7-6 میلیون تن است. بزرگترین صادرکنندگان امریکا، استرالیا و آرژانتین و وارد کنندگان اصلی چین ، ژاپن، مکزیک و اروپا می باشند.

استفاده از سورگوم

مشخصات

سورگوم با قدکوتاه برای تولید دانه

موارد استفاده

 • خوراک دام: طیور-نشخوارکنندگان
 • خوراک انسان: آرد بدون گلوتن برای اشخاصی که به این ماده حساسیت دارند
 • اتانول : سوخت خودرو

سیلویی و دانه ای

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با ارزش غذایی مناسب

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

موارد استفاده از صنعت

مشخصات

 • سورگوم قدبلند با تولید بالا ولی هضم متوسط یا پایین

موارد استفاده

 • استفاده صنعتی : برای تولید اتانول یا بیوگاز

مشخصات

 • 2 نوع : سودان گراس و هیبریدی سودان گراس سورگوم بیکلر 2 تا 4 چین

موارد استفاده

 • خوراک دام
 • پوشش خاک و کاهش فرسایش

سخنرانی

سورگوم بولونیا تمامی بازارها را هدف گرفته است.

90 درصد از سورگوم ایتالیایی در منطقه‌ی بولونیا واقع در شمال ایتالیا تولید می‌شود. علاوه بر تولیدکنندگان پرانگیزه، بسیاری از توزیع‌کنندگان مشتاق و مدیران علاقه‌مند سورگوم را به عنوان محصولی با مزایای فراوان برای تولید اصلی پذیرفته‌اند. شرکت Venturoli ، توزیع‌کننده‌ی بذر سورگوم…

خواص بیشتر

استفاده های جدید غذایی سورگوم مطمئن استسورگوم آینده است

خوراک دام سورگوم مطمئن است سورگوم آینده است

Sorgho fourrage