کنگره 2021 – ارقام

" صنعتی اختصاصی برای بازارهای پر از امید آینده"

سومین کنگره سورگوم اروپا بین روزهای 12 الی 13 اکتبر 2021 برگزار شد. این یک گردهمایی بی‌نظیر بود که به شرکت‌کنندگان اجازه داد تا بتوانند در طول جلسات از طریق سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها و بحث‌ها در مورد موضوعات کلیدی صحبت کرده و به تبادل تخصص و تجربه بپردازند. انتخاب واریته، زراعت، صنایع تولیدی و فرآوری از موضوعات در دستور کار بودند.

برگزاری سومین کنگره در فرانسه

ملاقات در تولوز

Cap sur Toulouse

مشارکت گسترده بین‌المللی

 شرکت کننده از 20 کشور و 3 قاره مختلف (اروپا، آمریکا، آفریقا) در این گردهمایی حضور داشتند.

40 سخنران

40 intervenants

محققان، اقتصاددانان، صاحبان صنایع فرآوری، متخصصان زراعی، متخصصین بذر، دانشمندان اقلیمی، کارشناسان ژنتیک …

3 کارگاه اصلی

40 intervenants

… و 4 میزگرد مرتبط با موضوعات اصلی

انتخاب واریته و پیشرفت ژنتیکی

میزگردها:
“شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای برنامه‌های اصلاح آتی” و “چگونه می‌توان اثربخشی کلی برنامه‌های اصلاح سورگوم را در سطح اروپا افزایش داد؟”

“علوم و تولیدات کشاورزی”
میزگردها:
“سورگوم علوفه‌ای در فرانسه”

“صنعت فرآوری”
میزگردها:
“ارزیابی سورگوم در غذاهای حیوانات خانگی”

مسائل کلیدی

Les thématiques clés

– اقتصاد سورگوم در مقیاس جهانی و اروپایی
– امتیازات سورگوم در برابر تغییرات اقلیمی
– اهداف بخش صنایع سورگوم در ایالات متحده
– پیشرفت‌های آتی در انتخاب انواع (واریته)
– تکنیک‌های تولید
– بازارها

شما می توانید به تمام مطالب ارائه شده، در وب سایت کنگره دسترسی داشته باشید.