Posterler için çağrı

3. Avrupa Kongresiyle iletişimde olmak için, başvurunuzu 31 Mayıs’tan önce gönderiniz.

 

Seçilen posterler Genetik & ıslah, agronomi teknikleri ve İşlem çalıştaylarında sunulacaktır. Kongre sırasında ortak alanda da sergileneceklerdir.

 

3. Avrupa Sorgum Kongresi 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde Toulouse’da (Fransa) yapılacaktır. Ayrıntılı program ve kayıt ile ilgili bilgiler Mayıs ayının başında gönderilecektir. Kongre iki genel oturum ve 3 atölye çalışmasından oluşacaktır:

  • Genetik ve Islah
  • Tarım Bilimi ve Ekonomi
  • İşlem ve Pazarlar

 

Bu atölye çalışmalarının ve genel oturumların ana teması, sorgum pazarlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için genetik ve agronomik yeniliklere odaklanacaktır.

Bu perspektifte, 2. günlük Kongre süresi boyunca atölye çalışmalarının her birinde sorgum üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen en son bilgileri ve sonuçları hakkında “ana” sözlü sunumlar ve “hızlı” (3 dak.) sunumlar yapılacak. Diğer yandan, genel oturumda ise bir genel değerlendirme yapılacak ve bunun için ayrılmış bir alanda posterler sergilenecektir.

Bu doğrultuda, sözlü sunumlarınızı ve/veya posterlerinizi aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde 31 Mayıs tarihinden önce tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Talep edilen sunum şekli: sözlü veya poster

Aşağıdaki hususlar içerecek şekilde, İngilizce özet halinde en fazla 2 sayfalık (400 kelime) bir niyet bildirgesi:

  • Konu (örneğin ıslah, agronomi, bitki koruma, işleme, pazar, satış,…)
  • Başlık
  • Çalışmanın özeti
  • Yazar (Soyadı, adı, eğitimi ve unvanı)
  • Kurum
  • Ülke

 


Cevaplarınızı e-posta olarak işbu adrese gönderiniz: martin.gomez@fnpsms.fr.

Teklifleri sınıflandırmak ve sözlü veya poster olarak sunulabilecek olanları seçmek için talep değerlendirme komisyonu toplanacaktır.


 

Devam ediyor muyuz?

Fransa’nın kuzeyinde 8 ton/ha’lık tane sorgum
üretimi mümkün olacak mı?

Sorgumun farklı maharetleri