سورگوم مناسب برای هر بازار و مصرف، آیا در این خصوص اطلاعات دارید؟

سورگوم، خانواده‌ای که اعضاء آن کاراکتر و ویژگی‌های قدرتمندی دارند.

سورگوم دانه‌ای

سورگوم با ابعاد کوچک بوده و برای تولید دانه پرورش داده شده است. گونه‌های این نوع از سورگوم دارای پتانسیل محصول‌دهی بالایی بوده و در مقابل خواب گیاه در دوره‌ی برداشت مقاومت بالایی دارند. پیش از هر چیز برای مصارف طیور و خوک (تک ‌معده‌ای‌ها) مناسب بوده و سپس برای مصارف انسانی کاربرد دارد. البته در صنعت بیوسوخت (اتانول) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.


سورگوم قندی

این گونه که سورگوم شیرین نیز نامیده می‌شود، همانگونه که از نام آن پیداست توانایی تجمیع مقدار بالای قند در ساقه‌های خود را دارد. با استخراج عصاره‌ی قندی از ساقه‌ها می‌توان شربت یا اتانول نسل اول پس از تخمیر بدست آورد. کشاورزان از آن برای فرآوری در سیلو استفاده می‌کنند. همچنین از آن برای زیست‌توده‌ی انرژی و متانیزه کردن یا تولید بیوسوخت‌های نسل دوم نیز استفاده می‌شود.


سورگوم سیلویی

گونه‌ای از سورگوم علوفه ای که کل گیاه برداشت شده و سورگوم تک برشی خوراک دام است. به دلیل توانایی تولید مقادیر زیادی زیست توده نیز واجد ارزش بالایی است. علاوه بر کاربرد آن به عنوان سیلو، بازارهایی را نیز در رابطه با امکان‌های متانیزه کردن وعده می‌دهد.


سورگوم زیست‌توده

این سورگوم گونه‌ای بزرگ است که مقدار زیادی زیست‌توده با میزان فیبر بالا از آن بدست می‌آید. این ماده می تواند به عنوان ماده اولیه در واحدهای متانیزاسیون وهم در صنایع مختلف بیومتریال استفاده شود.


چند برداشته‌ی خوراک دام.

دو نوع سورگوم چند برداشته وجود دارد: سورگوم علف سودانی و سورگوم ترکیبی که از ترکیب علف سودانی و سورگوم دو رنگ به دست می‌آید. سورگوم‌های چند برداشته که فاقد نشاسته هستند را هم می‌توان به عنوان علوفه‌ی تر، هم به عنوان علوفه‌ی خشک بسته‌بندی‌شده پس از برداشت و هم به عنوان علوفه‌ی سیلویی برای خوراک دام استفاده کرد. این نوع سورگوم‌ها را می‌توان دو تا چهار بار در سال برداشت کرد.  


سورگوم رنگی

گونه‌ی این سورگوم دو رنگ است. در آفریقا، مهد کشت سورگوم، از زمان‌های بسیار دور در رنگرزی چرم‌، ظرف آب، پارچه و سبد استفاده می‌شده است. ماده‌ی رنگی از پوشش برگ گیاه به دست می‌آید. این گونه، طیف بازار گسترده‌ای دارد: لوازم آرایشی، منسوجات، مواد غذایی و …

ادامه دهیم ؟

مجمع عمومی Sorghum ID در تاریخ 26 ماه مه

سورگوم در تمامی زمینه‌ها خود را نشان می‌دهد