سه نکته کلیدی در برابر افزایش هزینه‌های تولید سورگوم

 

به دلیل بحران مسائل بهداشتی و سپس تنش‌های مربوط به جنگ اوکراین[1]، هزینه‌های تولید کودها و سموم کشاورزی، به ویژه انواع کودها در بازارهای جهانی طی 19 ماه اخیر به طور مستمر در حال افزایش است؛ بحران کاهش منابع آب به دلیل شرایط اقلیمی نیز مزید بر علت است. سورگوم به این سه نکته پاسخ می‌دهد.

عمده اقلامی که با توجه به قیمت انرژی و یا میزان در دسترس بودن نهاده ها افزایش یافته (محصول 2022) و یا خواهد یافت (محصول 2023) عبارتند از: کود و سموم گیاهی، هزینه سوخت، هزینه آبیاری، خشک کردن، انبار کردن  (…)».

[2]طبق نظر کارشناسان مؤسسه فرانسوی آروالیس، «عمده اقلامی که با توجه به قیمت انرژی و یا میزان در دسترس بودن نهاده ها افزایش یافته (محصول 2022) و یا خواهد یافت (محصول 2023) عبارتند از: کود و سموم گیاهی، هزینه سوخت، هزینه آبیاری، خشک کردن، انبار کردن  (…)».

بذری که به مقدار کمی کود نیاز دارد…

نیاز کم به کود از مزایای سورگوم است. سورگوم با توانایی خود در جمع آوری مؤثر نیتروژن معدنی خاک، نیاز کمتری به کودهای نیتروژنی دارد. هم‌چنین سورگوم، پس از برداشت، بقایای کمی از خود به جا می‌گذارد، بنابراین به کاهش از دست دادن نیترات از آب نیز کمک می‌کند.


میزان نیتروژن جذب شده توسط سورگوم برای تولید یک واحد تولیدی. 

نوع تولیدنیاز هر واحدپتانسیل تولید
سورگوم دانه ای 29 kg N/t< 5 t/ha
25 kg N/t5-8 t/ha
23 kg N/t8-10 t/ha
21 kg N/t> 10 t/ha
سورگوم علوفه ای
تک چین
16 kg N/t< 10 t MS/ha
14 kg N/t10-15 t MS/ha
12,5 kg N/t> 15 t MS/ha

* در مورد سورگوم دانه‌ای، به عنوان تن تولید شده ‌نیازهای واحد و در مورد سورگوم علوفه‌ای تن کل گیاه به عنوان ماده خشک بیان می‌شود.  ایجاد تعادل بین نیازها و پتانسیل تولید (در پتانسیل بالاتر، راندمان N افزایش می‌یابد).

… سموم گیاهی کمتر،

سورگوم دو مزیت دارد: قرار گرفتن کمتر در معرض بیماری‌ها و آفات. بنابراین برای سالم ماندن به سموم گیاهی بسیار کمی نیاز دارد.

“من از قارچ کش استفاده نمی‌کنم، از آفت کش‌ها بسیار کم استفاده می‌کنم: گاهی حملات هلیوتیس روی می‌دهد ولی بسیار نادر است.”  – اریک زامبون، کشاورزی در منطقه گارون شمالی

… و نیاز آبی بسیار کم!

سورگوم به لطف سیستم ریشه‌ای عمیق‌تر، تقریباً 30 درصد کمتر از ذرت آب مصرف می‌کند. بنابراین با مقاومت بیشتر در برابر تنش آبی با فرسایش خاک مبارزه می‌کند.

در شرایطی که کنترل هزینه‌های تولید ضروری به نظر می‌رسد، سورگوم دارای ویژگی مهمی، مانند مصرف اندک مواد اولیه می‌باشد. و به مرور زمان این ویژگی‌ها بیشتر و بیشتر ارزشمند می‌شود!

برای اطلاعات بیشتر 

[1] Source : Bulletin Agreste Conjoncture : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/
[2] https://www.arvalis-infos.fr/estimez-l-impact-de-la-hausse-des-prix-des-intrants-sur-vos-charges-@/view-37089-arvarticle.html