پایه ها و اساس انجمن

اولین همایش اروپایی سورگوم : جنبشی بنیادین : سورگوم در اروپا یک فرصت بزرگ

اولین همایش اروپایی سورگوم  با بررسی این موضوع با موفقیت در تاریخ سوم و چهارم نوامبر ۲۰۱۶ در بخارست رومانی برگزار شد .این گرد هم ایی برای اولین بار ۲۵۰ متخصص و کارشناس اروپایی و بین المللی سورگوم را دور هم جمع کرد و مقولات متنوعی چون پیشرفت ژنتیکی و کشاورزی٬ بازارهای فروش و استفاده های مختلف سورگوم وهمچنین سیاست گذاری های کشاورزی برای ترویج سورگوم مورد بررسی و بحث قرارگرفتند.

دو رور تجزیه و تحلیل وتبادل نظر منجر به نتیجه گیری روشن شد

امروزه و برای سالهای اینده فرصتی واقعی برای توسعه کشت سورگوم در اروپا وجود دارد. با وجود اینکه شرایط و ابزار این توسعه به دقت شناسایی شده اند در این همایش متخصصین نیاز یک زنجیره سازمان دهی شده و اراده سیاسی را برای ساختن یک پروژه مشترک لازم دانستند. به این علت پس از خاتمه همایش کلیه فعالان بخش سورگوم از تولید کنندگان بذر تا صنایع تبدیلی اراده خود را برای تشکیل یک اتحادیه در سطح اروپا اعلام کردند.

اولین همایش اروپایی سورگوم

قدم اول برای تاسیس سازمان سورگوم ای دی بود که هدفش  اتحاد تمامی فعالان اروپایی زنجیره سورگوم در بطن خودش است.