علیرغم تغییرات متعدد، تولید سورگوم در روسیه منبع انگیزه‌ برای برخی از تولیدکنندگان است.

Artem Gorelov

آرتم گرلوو (Artem Gorelov) با بیان این امر “اگر که برای توضیح تولید سورگوم در روسیه می‌توانستیم از یک تصویر یا گرافیک استفاده کنیم، این گرافیک یک نمودار سینوسی می‌بود” صحبت‌های خود را شروع کرد. ارقام نیز این گفته را تأیید می‌کند؛ سطح زیر کشت سورگوم از سال 2000 تا 2010 از 20 هکتار،”که نسبت به مساحت کشور رقم ناچیزی است”، تا 50 هزار هکتار متغیر بوده است. پس از آن، در طول سال‌های 2011 تا 2016، سطح زیر کشت با رشد قابل توجه به 229 هزار هکتار رسیده است. طی چند سال اخیر، سطح زیر کشت سورگوم بار دیگر کاهش قابل توجهی را نشان داده است. در سال 2018 این مقدار به 71 هزار هکتار و در سال 2019 به 89 هزار هکتار رسیده است که تا 3 برابر کم‌تر از ارقام قبلی است. “امسال، بر اساس نمودارهایی که در دست داریم، سطح زیر کشت سورگوم در حدود 83 هزار هکتار خواهد بود. در خصوص پیش‌بینی دوره‌ی کشت آینده، این موضوع قابل ذکر است که پیش‌بینی به هیچ عنوان کار آسانی نیست”.

محصول‌دهی متفاوت و متغیر

تولید سورگوم دانه‌ای در حالت کلی در طول مرزهای جنوبی کشور که مناطقی هستند که شرایط آب و هوایی گرم‌تر و خشک‌تر است، متمرکز شده است. منطقه‌ای که بیشترین میزان سطح زیر کشت را دارد منطقه‌ی ساراتوو است و به دنبال آن مناطق ولگاگراد، روستوو، اورنبورگ و استاوروپل قرار دارند. سطح زیر کشت سورگوم در این مناطق از 5 تا 30 هزار هکتار متغیر است. در جمهوری‌های دیگری همچون سامارا، بلگورود، وورونژ، کراسنودار و کالموکیا برخی مناطق که کشت در آن‌ها متمرکز شده است دیده می‌شود. با این حال، سطح زیر کشت در این مناطق بین 500 تا 2500 هکتار محدود است.

نظر آرتم گرلوو (Artem Gorelov) چنین است؛ “در رابطه با محصول‌دهی، ارقام از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر و از سالی به سال دیگر تغییرات زیادی نشان می‌دهد”. در طول 5 سال گذشته محصول‌دهی سورگوم دانه‌ای بر اساس مناطق مختلف از 2 تا 40 dt/ha متغیر بوده و میانگین آن 10.6 تا 14.9 dt/ha بوده است! در نتیجه میزان تولید کشور نیز تغییرات زیادی داشته است: 104 هزار تُن در سال 2017، 49 هزار تُن در سال 2018 و 97 هزار تُن در سال 2019.

به بازار داخلی و خوراک دام اولویت داده می‌شود

بخش قابل توجهی از سورگوم دانه‌ای تولیدی در روسیه در بازار داخلی به مصرف می‌رسد. سالانه فقط 10 تا 30 درصد از سورگوم دانه‌ای تولید شده به اروپا، آسیای میانه و خاورمیانه صادر می‌شود.
در روسیه سورگوم را اغلب به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند، به ویژه برای طیور و به میزان بسیار کمی هم در پرورش خوک از این محصول استفاده می‌شود. آرتم گرلوو (Artem Gorelov) چنین توضیح می‌دهد: “برخی از مزرعه‌داران جهت سیلوی دیرهنگام اقدام به تولید سورگوم می‌کنند ولی با این وجود تعداد کسانی که بر استفاده از این تکنیک تسلط داشته باشند کم است”.

انگیزه‌های متفاوت ولی در عین حال افزایش صلاحیت‌ها

دلایلی که مزرعه‌داران را به سمت تولید سورگوم متمایل می‌کند متنوع هستند: برای برخی از آن‌ها، در شرایط خشکسالی و تحت عوامل محدودکننده‌ای همچون گرمای بالای هوا این محصول به عنوان گیاهی مقاوم مورد توجه است؛ برای برخی دیگر امکان خودکفایی در تولید خوراک دام را میسر می‌سازد، به عنوان مثال در تولید طیور یا خوک؛ و برخی از تولیدکنندگان هم در زمانی که از بار کارهای خود کم کرده‌اند با استفاده از ویژگی سورگوم جهت سیلوی دیرهنگام این امکان را به دست می‌آورند که با استفاده از ارزش تغذیه‌ای سیلوی دیرهنگام، خوراک گله‌های شیرده خود را متوازن کرده و شیوه‌ای متفاوت را به اجرا بگذارند.
افزایش تمرکز تعداد زیادی از تولیدکنندگان روس بر تولید سورگوم را می‌توان طی سال‌های اخیر به وضوح مشاهده کرد. این افراد دارای تجربه بوده و بر مدیریت محصول تسلط داشته و برای موفقیت بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این گروه از تولیدکنندگان پس از کسب اطلاعات لازم در خصوص اهمیت عاملی همچون انتخاب هیبرید مناسب در موفق‌تر شدن تولید، به همان اندازه‌ی کیفیت بذر در خصوص انتخاب هیبرید مناسب نیز دقت عمل نشان می‌دهند.

ادامه دهیم ؟

Sorgum ID بار دیگر در سال 2021 در عرصه‌ی عمل تأثیرگذار خواهد شد

کنفرانس‌های سورگوم در پاییز 2020