سورگوم – آی دی، دو عضو جدید پذیرفت

 

در آخرین جلسه مجمع عمومی که در تاریخ 6 آوریل 2022 برگزار شد، دو عضو جدید به سورگوم – آی دی پیوستند.

پس از کنگره سورگوم اروپا، کنسرواتوار ملی هنرها و صنایع دستی (CNAM) با وساطت SayFood، (آزمایشگاه تخصصی تحقیقات عادات غذایی جدید)، به ما پیوست. هدف این آزمایشگاه که توسط AgroParisTech و Inrae تأسیس شده است، کسب دانش علمی جدید و ارائه رویکردهای جدید برای مهندسی محصول و فرآیند است

، یکی از پیشگامان بازار بذر سورگوم در سراسر جهان است که عمدتاً در استرالیا، برزیل و ایالات متحده فعالیت می‌کند، نیز از طریق شعبه اروپایی خود، Alta Seeds، به سورگوم – آی دی پیوسته است.

ADVANTA Seeds متعلق به گروه UPL، یکی از بزرگترین بازیگران بازار صنایع مربوط به حفاظت از محصولات در جهان است.

ما به اعضای جدیدمان خوش آمد می‌گوییم!