Европейска
генетика.
Соргото
е сигурна култура.

Европейската генетика заслужава похвала

+ 1%/ година* от 1990 г. Такава е печалбата от продукцията, създадена от хибридната ранна и полуранната европейска генетика.

+ Стабилност.* Предимството на хибридната генетика е, че стабилизира печалбата, което се цени от земеделците, защото защитава продуктивността на културата.

*пример за Франция, източник: Арвалис (Arvalis) 2015 г.

 

Европейските разновидости отговарят на всички изисквания.

Европейският каталог (в ЕС и извън него) е обширно и разнообразно предложение, както на семена, така и на фураж за всички съществуващи пазари.

  • ЕС
  • Повече от 300 вписани разновидности
  • За зърно и фураж, сред които 95% хибриди и 54% обновяване на разновидностите от 2011 г. насам.
  • Извън ЕС
  • Приблизително 300 вписани разновидности
  • За зърно и фураж с все по-голямо обновяване от 2014 г. насам най-вече чрез особено ефективните ранни хибридни решения, приспособими към континенталния климат.

8-те основни опорни точки на европейската селекция

1. Продуктивност и стабилност
2. Ранни култури, но също и издръжливост на ниски температури при събиране и цъфтене
3. Устойчивост на засушаване
4. Устойчивост на порои, но също и с характеристика „вечно зелен”
5. Устойчивост на болести
6. Устойчивост при опасности
7. Качество на зърното: ниско съдържание на танин, цвят и структура на зърното, съдържание на нишесте, здравословно качество на зърното и др.
8. Качество на фуража: лесносмилаем и хранителна стойност, характер BmR, съдържание на захари и др.

Европейска зърнена продукция : Строги норми

  • Минимална способност за покълване : 80% чисти семена (90% средно в ЕС)
  • Максимална влажност : 14% от теглото
  • Минимална специфична чистота: 98% от теглото (99% средно в ЕС)
  • Максимално съдържание на брой зърна и други видове: 0

Тези строги минимални норми са валидни и за базовите и предбазовите семена

Други ползи

Продуктивност. Соргото е сигурна култура.

Опазване на околната среда. Соргото е сигурна култура.