Охорона навколишнього
середовища.
Сорго —
це надійно.

Сорго — правильний вибір в умовах глобально потепління

Завдяки потужній кореневій системі й оптимальній евапотранспірації сорго надзвичайно ефективно використовує ґрунтові води. Потреби сорго у воді помірні (близько 400–500 мм), і воно добре витримує водний стрес. На ділянках із помірно глибоким ґрунтовим шаром потреби сорго у воді значно нижчі, ніж в інших ярих культур.

Боротьба з паразитами

Вирощування сорго допомагає зменшити вплив деяких паразитів. Наприклад, сорго є відомим засобом боротьби з нематодами. Крім того, його можна вирощувати в регіонах із високим рівнем впливу жуків Diabrotica (у Західній Європі) та Macrophomina (у Південній Європі).

Рослина не вибаглива до добрив

Для досягнення найкращого врожаю достатньо 100–150 кг азоту й 60 кг фосфору та калію. Крім того, велика частина добрив повертається в ґрунт після збирання врожаю: 40 % азоту, 80–85 % калію й 20–30 % фосфору. Кількість добрив для додавання визначається залежно від цільового показника врожайності.

Вирішення екологічних та агрономічних проблем, що пов’язані із сівозміною

Завдяки дуже розвиненій кореневій системі, можливості сходити серед літа й високій кількості біомаси, що виробляється, сорго має багато переваг при сівозміні: захист ґрунту влітку й полегшення боротьби з бур’янами перед наступним засівом за рахунок його високої ефективності як покривної культури. Сорго як культура, що передує ярим культурам, перешкоджає ерозії ґрунту взимку та вимиванню азоту, а також допомагає збереженню структури ґрунту.

Поглинання CO2

Однією з особливостей сорго є так званий С4-фотосинтез, що також характерний для кукурудзи й цукрової тростини. Цей механізм підвищує ефективність процесів фотосинтезу в рослині навіть за умов посухи та високих температур.

Інші переваги

Productivité. Le sorgho, c’est sûr.

Préservation des ressources en eau. Le sorgho, c’est sûr.