6 сортови платформи

 

 

Турските фермери, които участваха в 4-те технически дни, организирани от Sorghum ID в партньорство със семепроизводители, успяха да посетят създадените тестови полета. Бяха представени общо 6 сорта: 2 сорта сорго за зърно и 4 сорта фуражно сорго. Освен наблюденията на място, фермерите високо оцениха диалога с присъстващите експерти. Тъй като тази нова култура, която действително предизвиква силен интерес, по -специално поради ниската консумация на вода, също така повдига и голям брой въпроси:
Как да направим правилния избор на сорт?
Как правилно да управляваме водните ресурси?
Как да получим най -добрата възвращаемост?
Към кои пазари да се насочим? … са сред най-често задаваните въпроси. Повечето от присъстващите фермери, които са животновъди (млечни стада или овце), силно се интересуваха от силажното сорго. Но соргото за зърно също повдигна въпроси по отношение на пазарите за храна за хора и животни (пилета).

 

 

Искате ли да продължите?

La sorg, nimic nu se pierde; totul se transformă.

Șase loturi demonstrative