Срещите през 2022 г.

 

През 2022 г. Sorghum ID ще участва в множество изложения за
насърчаване на отглеждането и използването на сорго!

 

Дати и изложения:Innov-Agri
7 и 8 септември 2022 г., ФранцияFIMA Agricola
26-30 април 2022 г., Испания


EIMA Bologna
9-13 ноември, Италия