Представяне

Sorghum ID: път за създаване на европейска и междупрофесионална асоциация по въпросите на соргото

Всички действащи лица, свързани със соргото, са единодушни относно необходимостта от популяризиране на соргото и хибридите му за различни цели (сорго за зърно за хранене на хората и животните, фуражно сорго, сорго за енергийния пазар и други пазари, различни от хранително-вкусовия).
В отговор на тази необходимост бе създадена европейска и междупрофесионална организация по въпросите на соргото.

В Брюксел (седалището на Copa-Cogeca), на 26 септември 2017 г., се проведе учредителното събрание на междупрофесионалната европейска асоциация по въпросите на соргото, като така се роди Sorghum ID (Sorgho – Développement International).

На това събрание се срещнаха различни организации и дружества от много европейски държави (членки на Европейския съюз и от Източна Европа) от различните звена на филиала, за да се развие европейското производство на сорго (зърно – фураж – енергетика) и неговите хибриди благодарение на план за действие:
– представяне и защита на интересите на соргото пред европейските институции и държавите в съответствие с потребностите на големите култури;
– провеждане на кампании за популяризиране, подчертаващи техническите и икономическите ползи от соргото по отношение на производството;
– популяризиране на потенциалното използване и пазари на соргото както за хранително-вкусови (хранене на човека и животните), така и други цели;
– обединяване и мобилизиране на всички настоящи действащи лица за създаване на устойчива синергия и динамика на дейностите.

След единодушното одобрение от страна на всички участници на целите и устава на новата асоциация на заседанието от 26 септември различни европейски политически лидери и отговорни лица от професионалния сектор, както и представители на Европейската комисия се изказаха в подкрепа на проекта и предприетите действия. Мишел Дантен от Европейския парламент, Пиер Баску от Генерална дирекция „Земеделие“, Макс Шулман от Copa-Cogeca, Даниел Пероб от CEPM, представители на ELO, ESA, FEFAC и др. са единодушни относно подкрепата на инициативата и учредяването на новата организацията Sorghum ID.